ProduktionsvirksomhedSubstitutionGrøn omstillingVideo

Video: Lins grønne overblik gør byggepladsen mere bæredygtig

Byggebranchen er en af de brancher, som vejer tungest i det store CO2-regnskab, og har tilsvarende et stort potentiale for CO2-besparelser. Entreprenørvirksomheden JORTON har derfor også indset behovet for aktivt at arbejde med deres CO-aftryk, hvis de fortsat skal fremstå ansvarlige og kunne bygge for kunder, der i stigende omfang stiller bæredygtighedskrav. Det krævede tilførsel af nye kompetencer.

Derfor tog adm. direktør i JORTON Allan Harbo også det utraditionelle valg at ansætte cand. mag Lin Bremerstent Taudorf som bæredygtighedskoordinator til at sikre, at der dagligt arbejdes med bæredygtighed i alle forretningsgange i virksomheden.

Allan fremhæver, at det netop har været en styrke at ansætte en ny type arbejdskraft, som kan udfordre de herskende normer og stille undrende spørgsmål. Det trækker JORTON og byggebranchen i en grønnere og mere bæredygtig retning:

”Ved at ansætte en akademiker med ikke-teknisk baggrund, har vi fået nye perspektiver på virksomheden og har fået gjort den grønne omstilling helt konkret for kollegaerne på byggepladsen.”

Allan Harbo, direktør i JORTON

Allan Harbo ser en helt tydelig udvikling i branchen, der i stigende grad mødes af bæredygtighedskrav fra kunderne. ”Hvis vi forsat vil kunne byde på opgaver hos bl.a. pensionskasser og almindelige boligforeninger, så er det et krav at vi som virksomhed har en skarp holdning til bæredygtighed,” forklarer han.
Lins kerneopgave er at have bæredygtighedsoverblikket i virksomheden. Det kan handle om alt fra lovstof og nye krav til forsøg med ny teknologi eller ændring af nuværende rutiner. Virksomheden arbejder med at re-ducere sit eget CO2-aftryk og har også tre ISO-certificeringer, som garanterer, at man kan løfte store bæredygtige byggeprojekter.

”Jeg skaber overblik over regler og de tiltag, der er på vej både globalt, nationalt og i vores branche. Mit job handler om at vurdere, hvilke grønne tiltag, det giver mening at gå i gang med nu,”

Lin Bremerstent Taudorf, bæredygtighedskoordinator i JORTON

Et af JORTONs konkrete miljømål handler om at skabe en endnu bedre affaldshåndtering på byggepladserne, så bunken med småt brændbart skrumper og de genbrugelige fraktioner vokser. Lin bidrager her med at sikre, at affaldssorteringen lever op til lovgivningen og at affaldssorteringen i det daglige fungerer gnidningsfrit for kollegaerne på byggepladserne.

”Det nytter ikke noget at starte med at dele brochurer ud og sætte plakater op på byggepladsen om, at nu skal vi sortere byggeaffald på en ny måde. Det handler i højere grad om at være ude på byggepladserne og gå i direkte dialog med formænd, projektledere og medarbejdere om bæredygtighed, så de forstår, hvad det handler om og kan drive det videre,” forklarer hun.