ProduktionsvirksomhedDet skæve matchProjektledelseTekst

Antropologen er fødselshjælper for sygehusenes ideer

I 28 år producerede Induflex udelukkende andres plastikprodukter. Men efter et generationsskifte drømte ledelsen om at opfinde sine egne plastvarer og komme ind på nye markeder. Så bankede en antropolog på døren med en ide.   

En jordemoder på Randers Regionshospital viser rundt på fødegangen. Hun opridser ideen til et nyt arbejdsbord, der vil lette hverdagen for personalet og gøre operationsstuen mere hjemlig for patienterne.

Antropolog Sisse Skyum har øjne og ører med sig. Hun er projektleder for innovation og udvikling i plastvirksomheden Induflex og omsætter jordemoderens ideer til en skitse, som hun tager med hjem til firmaets produktionsafdeling. Her udvikler de den første prototype af hospitalsbordet.

– Vi rammer sjældent 100 procent rigtigt i første hug. Men når kunden får en prototype i hånden, kan vi nemmere tale om, hvad der skal til, fortæller Sisse Skyum.

Nogle gange skal der mange prototyper til for at realisere det skræddersyede produkt, og i den proces er antropologen fødselshjælper. Hun kvalificerer dialogen mellem kunden og produktionsafdelingen.

– Det er mit job at forstå kundens behov ned i detaljerne, så jeg fx ved, hvor vi kan gå på kompromis, og hvor vi ikke kan, når vi eksperimenterer os frem til de bedste løsninger, siger hun

Et fælles mål

Da Sisse flyttede til Aalborg for nogle år siden, var der ingen opslåede jobs til antropologer. Men fra sit speciale havde hun en ide til en ny måde at opbevare patienters personlige ejendele på. Så hun kontaktede Induflex, og på et kaffemøde viste det sig, at ledelsen var interesseret.

– Vi havde selv talt om at finde en niche, hvor vi kunne søsætte vores egen produktlinje, og vi så gode muligheder i sygehusvæsenet. Så mødet med Sisse blev faktisk startskuddet til, at vi gik ind i et nyt forretningsområde, fortæller salgschef Line Bluhme.

Det med innovationen og eksperimenterne har krævet tilvænning i en virksomhed, der har været rent ordreproducerende i næsten 30 år, konstaterer salgschefen.

– Når Sisse kommer med en lille spøjs håndtegning og beder Søren i produktionen om at lave den i stedet for en stor ordre for en kunde, så spørger han helt logisk, om vi bruger tiden rigtigt. Vi skal finde en god balance mellem drift og udvikling, forklarer hun.

– Men det er ikke ”bare Sisses prototype”. Det er et fælles projekt, som sikrer nye kunder og holder maskinerne kørende. Og lidt efter lidt bliver kulturen sådan, at alle byder ind med ideer og løsninger.

Mit bedste råd til andre akademikere

Pak specialet væk og omsæt universitetstermerne til et sprog, virksomheder forstår. Omsæt det, du har lært, til det, virksomheder kan bruge. Tænk lavpraktisk – hvad kan du bruge dine evner til lige nu og her?
Citat, Sisse Skyum

Mit bedste råd til andre virksomheder

”Tænk på viden som en vej til vækst. Når du tilfører viden, du ikke allerede har i huset, vil du opdage nye måder at tilgå din virksomhed – og virksomheder, der kan rykke sig for at blive stærkere, tjener flere penge.
Citat: Line Bluhme