Generelle vilkår 

Disse generelle vilkår (”Vilkårene”) gælder for din anvendelse af Hjemmesiden Akademikeruniverset.dk (”Hjemmesiden”) og alle tilhørende websteder knyttet til dette domæne eller services tilknyttet Akademikeruniverset platform (”Platformen”), som jobsøgende akademiker.

Vi opfordrer dig desuden til at læse vores GDPR-politik for Hjemmesiden.

DU ACCEPTERER SÅLEDES DISSE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF PLATFORMEN.

Generelt

Akademikerkampagnen forbeholder sig ret til at ændre, tilføje eller fjerne dele af disse Vilkår til enhver tid. Det er dit ansvar at tjekke disse Vilkår, før du bruger Hjemmesiden. Din fortsatte brug af Hjemmesiden efter eventuelle ændringer af disse Vilkår betyder, at du accepterer Vilkårene og ændringerne.

Så længe du overholder disse Vilkår, giver Akademikeruniverset dig en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at bruge Hjemmesiden og Platformen udelukkende i overensstemmelse med disse Vilkår.

Ved at oprette en profil (”Profil”) og/eller logge ind på Platformen, accepterer du, at du er berettiget til at oprette en Profil, logge ind og/ eller anvende Profilen samt at have fuld bemyndigelse til at anvende de oplysninger, du indtaster, samt at du er myndig og over 18 år.

Om Akademikeruniverset

Akademikeruniverset er en online service, der ønsker at matche virksomheder med jobsøgende dimittender.

Vi samarbejder med en række aktører for at ajourfører a-kasserne, jobcentrene og jeres personlige logs.

Oprettelse af Profil

Når du opretter en Profil via Hjemmesiden, skal du indtaste grundlæggende oplysninger, såsom navn, uddannelse, adresse mv. Disse oplysninger kan altid opdateres eller ændres. Du accepterer og er hermed opmærksom på at andre, som du sender aftaler/kontrakter til, vil kunne se nogle af disse oplysninger – også efter, at du eventuelt har slettet din profil. Derudover indtaster du også personfølsomme data, som behandles efter persondataloven. Vi gemmer ikke dit CPR nummer efter årets udgang og tre måneder frem.

Du indestår for, at de oplysninger du indtaster er sande og ikke bryder med andres rettigheder.

Opbevaring

Alle dine oplysninger bliver arkiveret hos ? på ubestemt tid, så længe dit abonnement og konto forbliver aktivt.

For at forhindre uautoriseret adgang, vedligeholde data, og sikre en hensigtsmæssig brug af Oplysninger, har vi implementeret rimelige fysiske, tekniske og administrative kontrolmekanismer for at beskytte dine Oplysninger.

Vi anvender standard sikkerhedsprotokoller og mekanismer til at udveksle følsomme data og oplysninger ved kryptering. Bemærk dog, at ingen metode til transmission via internettet, eller metode til elektronisk opbevaring, er 100% sikker.

Vi vil ikke sælge, udleje, udlåne, handle med eller på andre måde udlevere dine oplysninger med tredjeparter, medmindre en sådan videregivelse er nødvendig for at: (a) overholde en retskendelse eller anden juridisk proces; (b) beskytte vores rettigheder eller ejendom eller (c) håndhæve vores generelle vilkår.

Dog deler vi i visse tilfælde dine oplysninger med din a-kasse eller dit jobcenter. Det gør vi for at de kan opdatere ”Din jobplan” og lignende services. Ydermere deler vi oplysninger med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, da vi er pålagt at dele personoplysninger med dem i forhold til myndighedsbetjeningen som et krav fra Staten.

Du kan læse din a-kasses, jobcenters eller Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på deres respektive hjemmesider


Du har mulighed for at uploade egne dokumenter på Platformen. Vi har ikke ansvaret for at disse dokumenter går tabt ved nedbrud, sletning af din Profil og lignende tilfælde.

Ansvarsfraskrivelse

Vi fraskriver os ansvaret i forhold til aftaler du har lavet med din a-kasse eller dit jobcenter. Vi tilbyder en service som er gratis og supplerende til nuværende tilbud i forhold til din jobsøgningsperiode.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine oplysninger, kontooplysninger, Profiloplysninger og adgangskode. Du skal underrette Akademikerkampagnen straks om enhver uautoriseret brug af din Profil, eller ethvert andet brud på sikkerheden. Giv aldrig dine oplysninger ud – heller ikke via aftaleindgåelse. Du bør gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre din computer, telefon eller udstyr og til at sikre dine oplysninger er gemt på dine relevante enheder.

Du må ikke bruge andres adgangskode eller konto/profil på noget tidspunkt eller forsøge at få uautoriseret adgang til Platformen. Du accepterer at give os præcise, aktuelle, rigtige og fuldstændige oplysninger om dig selv.

Du accepterer, at Akademikerkampagnen ikke er ansvarlig for eventuelle skader, som du måtte lide eller pådrage dig som følge af:

mangler på Platformen eller problemer med internet dækning (herunder pludselig afbrudt tjeneste)

webindhold eller information, der indhentes på vores Hjemmeside eller mens du bruger vores Platform eller service i øvrigt

en indgået aftale

information eller kommunikation, der er blokeret af et spamfilter

skade på din computer, telefon, eller skade på eller tab af information, materiale, data, tekst, billeder, video, lyd, eller lignende, som følge af nedbrud hvad enten dette er ondsindet angreb, virus mv. eller fejl hos vores leverandør

force majeure forhold (fx vejrrelaterede fænomener, brand, jordskælv, orkan, etc.), optøjer, strejke, krig, terror eller statslige ordrer eller handlinger.

Kontakt og nyhedsbreve

Du accepterer hermed, at Akademikerkampagnen må kontakte dig via den e-mail og/eller telefonnummer, du oplyser på din profil i forbindelse med support, samt nyheder og information om Akademikerkampagnens virke. Du kan altid fravælge denne kontakt via. direkte kontakt til phe@ac.dk.

Personlige oplysninger

Som nærmere beskrevet i vores Fortrolighedspolitik, indsamler vi diverse oplysninger – vi opfordrer dig til at læse vores GDPR-politk nøje, og det er en forudsætning for anvendelse af Hjemmesiden og Platformen, at du accepterer denne.

Akademikerkampagnen tager rimelige skridt til at beskytte og for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger, men vi kan ikke være ansvarlig for de handlinger hos dem, der får uautoriseret adgang, og vi giver ingen garanti for, at uautoriseret adgang ikke kan ske.

Immaterielle rettigheder

Alle medier, software, tekst, templates, billeder, grafik, brugergrænseflader, musik, videoer, fotografier, varemærker, logoer, illustrationer, design, logoer, koder og andet indhold på Hjemmesiden og Platformen, der stilles til rådighed, er ejet eller licenseret af eller til Akademikerkampagnen, og er beskyttet af ophavsretlig lovgivning.

Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse Vilkår eller aftales med Akademikerkampagnen, må ingen del af Hjemmesiden eller Platformen, og intet indhold gengives, registreres, retransmitteret, sælges, udlejes, broadcast, distribueres, offentliggøres, uploades, leases, sendes, vises offentligt, ændret til at lave nye værker, der udføres, digitaliseres, oversættes eller overføres på nogen måde til en anden computer, hjemmeside eller andet medie eller til kommercielle formål.

Akademikerkampagnen, og alle andre mærker, illustrationer, ikoner, logoer og navne på Hjemmesiden er varemærker og servicemærker tilhørende Akademikerkampagnen eller dets licensgivere. Brugen af et sådant varemærke uden Akademikerkampagnen udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

Din feedback og eventuelle inputs til Akademikerkampagnen vil uden videre forblive vores eksklusive ejendom uden yderligere betaling eller kompensation.

Priser og betaling

Akademikeruniverset er gratis. Oplever du at nogen tager penge for vores service bedes du kontakte Akademikerkampagnen med det samme, da dette er strengt forbudt.

Akademikerkampagnen forbeholder sig ret til, til enhver tid at tid at ændre eller afbryde din adgang til Platformen (eller dele heraf) med eller uden varsel og til at opsige dit abonnement, hvis vi opdager brud på disse Vilkår, misbrug, forsøg på misbrug eller almindelig god skik i øvrigt.

Akademikerkampagnen er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Platformen.

Du accepterer og er hermed opmærksom på, at informationer, som du har givet til andre brugere af Platformen i forbindelse med indgåelse af aftaler, forsat vil være tilgængelige for den/de pågældende brugere, som du har indgået aftaler med.

Diverse bestemmelser

Separate bestemmelser: Hvis en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lov, skal ??en sådan bestemmelse, og det øvrige af disse Vilkår håndhæves i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov, og de resterende bestemmelser i disse Vilkår skal fortsætte i fuld kraft.

Overdragelighed: Disse Vilkår og de rettigheder, som du opnår herunder, er personlige for dig og kan ikke overføres, overdrages eller uddelegeres til andre. Ethvert forsøg på at tildele, overføre eller overdrage disse Vilkår eller rettigheder herunder skal anses for ugyldige.

Lovvalg: Disse Vilkår og din brug af Platformen eller Hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning.

Værneting: Enhver tvist, der opstår under disse Vilkår eller som følge af din brug af Platformen eller Hjemmesiden skal afgøres ved Københavns Byret.

Persondatapolitik

Du kan læse hele persondatapolitikken her

?