Trainee / Kompetencer til Vækst / Aarhus Projektet (beskrivelse kommer) /

Det er Akademikernes kampagnesekretariat, der har ansvaret for organisering og styring af aktiviteter i forbindelse med deres trainee-indsats.

Akademikerne forankrer således trainee-indsatsen i deres kampagnesekretariat og gennemfører bl.a. en phoner-kampagne for at booke virksomhedsbesøg med henblik på at matche ledige dimittender med særligt små og mellemstore virksomheder. De bookede virksomhedsbesøg gennemføres ved at inddrage de akademiske a-kasser, universiteternes karrierecentre, erhvervsservicecentre, væksthuse og andre relevante samarbejdspartnere. Jobcentrenes virksomhedskonsulenter inddrages også. 

Akademikerne udvikler ligeledes opkvalificerende udviklingskurser i bl.a. forretningsforståelse, virksomhedskontakt, branchekendskab og kommunikation, så ledige dimittender kan blive bedre klædt på i mødet med virksomhederne.

Et trainee-forløb kan hos Akademikerne enten bestå af et opkvalificerende kursusforløb, introduktionsstilling i stat, region eller kommune, virksomhedspraktik i op til 8 uger eller løntilskud.
Målgruppe:

Små og mellemstore virksomheder og nyuddannede akademikere.

Start og slutdato på projekt:

2012 – ?

Samarbejdspartnere:

Jobcentre på tværs af landet. Arbejdsløshedskasser.

Ansvarshavende konsulent / medarbejder:

Se oversigt her.

Kompetencer til vækst

Akademikerne er godt i gang med socialfondsprojektet “Kompetencer til vækst” i samarbejde med Erhvervshus Sjælland. Projektet kører over en treårig periode og målet er, at få de små og mellemstore virksomheder til at vokse og blive endnu dygtigere og stærkere. Er du højtuddannet og ønsker du at komme i spil i Region Sjællands virksomheder, skal du blot uploade dit CV på Akademikernes CV database www.akademikerbasen.dk.

Erhvervslivet i Region Sjælland, som dækker 17 kommuner fra Odsherred i Nord til Lolland og Guldborgsund i Syd , er kendetegnet ved at have både rigtig store virksomheder som f.eks. Dagrofa og Wicotec med over 4000 ansatte til de helt små mikro-virksomheder.  De regionale virksomheder er blandede bolsjer – lige fra grossistvirksomheder til anlægsvirksomheder men fælles for dem alle er, at de står med uløste arbejdsopgaver, fordi det kræver tilførsel af ny viden og nye kompetencer. Typisk vil en virksomhed med godt 40-50 faglærte medarbejdere få brug for at professionalisere virksomheden endnu mere og stå over for nogle arbejdsopgaver, som vil være svære at løse uden en ny medarbejder. Det kan være eksempelvis eksport, kvalitetssikring & ISO certificeringer, logistik & struktur, markedsføring, web og andre spændende opgaver.

Målgruppe:

Små og mellemstore virksomheder og nyuddannede akademikere i region Sjælland.

Start og slutdato på projekt:

2019 – 2022

Samarbejdspartnere:

Akademikerkampagnen, Akademikerne og Erhvervshus Sjælland.

Ansvarshavende konsulent / medarbejder:

Kristina Falkvist
kfa@ac.dk

Aarhus

Samarbejdspartnere:

Aarhus kommune og Akademikerne / Akademikerkampagnen

Ansvarshavende konsulent / medarbejder:

Louise Rosenbaum
Lbr@ac.dk